Søk i register

DOK-statusregisteret

Dette registeret er en oversikt over datasettene som inngår i Det offentlige kartgrunnlaget, og viser godkjenningsstatus hos geodatakoordinator (Kartverket). DOK er en samling utvalgte kvalitetsdata, blant annet temadata og FKB-data, som kan være relevante i plan og byggesaksarbeid.

Oppdatert: 19.09.2017
Viser 1 - 50 av 144 treff
Velg visningsform:


Viser 1 - 50 av 144 treff