FKB-Tiltak

FKB-Tiltak inneholder geografisk visning av søknader og tiltak etter plan- og bygningsloven. Tiltak som er bygget og lagt inn i kartet (KARTREG 2) vises ikke i FKB-Tiltak.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 1

Updated: 9/16/2019 3:32:42 AM

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 9/16/2019 3:32:42 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
useable
WFS status
notset
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good