Administrative enheter kommuner

Datasettet viser kommuneinndelingen i landet med de mest nøyaktige grensene som er registrert digitalt og som er samlet i ett datasett. Datasettet er oppdatert med kommunegrensejusteringene Rauma-Vestnes og Vestre Slidre-Øystre Slidre som trådte i kraft fra 1. januar 2021. Kommunene avgrenses av følgende grensetyper: riksgrense, territorialgrense, avgrensningslinje i sjø, fylkesgrense og kommunegrense. I tillegg inneholder datasettet grunnlinje og 1 nautisk mil, som er juridiske linjer utenfor kysten. Flatene inneholder egenskaper som forteller om offisielle kommunenumre. De offisielle norske, samiske og kvenske navnene for kommunene er hentet fra SSR. I tillegg finnes informasjon om samiske forvaltningsområder. Geometrien er avledet fra matrikkelen, som blir ajourført av kommunene. Riksgrense og territorialgrense er lagt inn fra Kartverkets egne etablerte filer.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 10/25/2021 3:28:22 AM

Usage

Forvaltningsmessig saksbehandling. Analyse og presentasjon i et GIS-system. Presentasjon av statistikk og analyser. Produksjon av kart og avledede produkter. Saksbehandling på lokalt og regionalt plan etter plan- og bygningsloven.

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 3/17/2015 12:10:35 PM

Candidate date:

Updated: 10/25/2021 3:28:22 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good