Administrative enheter kommuner

Definition: Datasettet viser kommuneinndelingen i landet med de mest nøyaktige grensene som er registrert digitalt og som er samlet i ett datasett. Datasettet har referansedato 1.3.2024, og er oppdatert med en mindre endring mellom kommunene Østre Toten og Vestre Toten. Flatene inneholder egenskaper som forteller om offisielle kommunenumre. De offisielle norske, samiske og kvenske navnene for kommunene er hentet fra SSR. I tillegg finnes informasjon om samiske forvaltningsområder. Geodataene er fra nasjonal inndelingsbase, som er en del av matrikkelen. Ved overgang til ny forvaltningsløsning, ble det også gjort endringer i UML-modellen.

Updated: 21.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Usage

Forvaltningsmessig saksbehandling. Analyse og presentasjon i et GIS-system. Presentasjon av statistikk og analyser. Produksjon av kart og avledede produkter. Saksbehandling på lokalt og regionalt plan etter plan- og bygningsloven.

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 3/17/2015 12:10:35 PM

Candidate date:

Updated: 4/21/2024 3:49:19 AM