FKB-TraktorvegSti

FKB-TraktorvegSti inneholder senterlinjegeometri for traktorveger, gangveger, stier og andre typer samferdselsnettverk som ikke forvaltes i NVDB/FKB-Vegnett. FKB-TraktorvegSti skal sammen med vegnettet i NVDB danne et komplett samferdselsnettverk for kjørende, syklende og gående. Datasettet vil ha varierende grad av nettverkstopologi.

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst

Versjons ID 1

Oppdatert: 18.02.2019 03:37:09

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 18.02.2019 03:37:09

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
God
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
Brukbar
Nedlastning status
God
GML-krav status
Brukbar
ATOM-feed status
God