Søk i register

SOSI kodelister

Inneholder kodelister brukt i SOSI

Oppdatert: 24.10.2017
Viser 1 - 15 av 15 treff

Arealbrukskategori (pbl. 1985 § 20-4 første ledd)

Kartverket

Kodeverdi

Offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer

Kartverket

Kodeverdi

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Kartverket

Kodeverdi

referanseflate som er utgangspunktet for høyde

Kartverket

Kodeverdi

status for INON-inngrepet ved registrering

Kartverket

Kodeverdi

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.

Kartverket

Kodeverdi

Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Inneholder fremtidige, gyldige og utgåtte kommunenummer.

Kartverket

Kodeverdi

Nummerering av kommuner i Norge. Gjeldende fra 1. januar 2018

Kartverket

Kodeverdi

Kystkonturens referansenivå

Kartverket

Kodeverdi

Kartverket

Kodeverdi

Kartverket

Kodeverdi

Objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc

Kartverket

Kodeverdi

Type veg (FormOfWay).

Kartverket

Kodeverdi

Angir hvilken type veg veglenken beskriver. (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.3.)

Kartverket

Kodeverdi

Angir veglenkens status (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.4.)

Kartverket

Kodeverdi

Viser 1 - 15 av 15 treff