Search register

Målemetode

Method on which registration of position is based 

Updated: 22/05/2019
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 67 hits

Codelist

Point calculated by aerotriangulation
aerotriangulert

Valid

Beregnet, uspesifisert hvordan
beregnet

Valid

Målt med laserskanner plassert i kjøretøy
bilbårenLaser

Valid

Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film
digitaliseringbordFlybildeFilm

Valid

Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi
digitaliseringbordFlybildeFotokopi

Valid

Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium
digitaliseringbordOrtofotoEllerFlybilde

Valid

Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film
digitaliseringbordOrtofotoFilm

Valid

Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi
digitaliseringbordOrtofotoFotokopi

Valid

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert
digitaliseringsbordKart

Valid

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er blyantoriginal
digitaliseringsbordKartBlyantoriginal

Valid

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi
digitaliseringsbordKartPapirkopi

Valid

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er rissefolie
digitaliseringsbordKartRissefoile

Valid

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet, samkopi
digitaliseringsbordKartTransparentFoileGodKvalitet

Valid

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet, samkopi
digitaliseringsbordKartTransparentFoileMindreGodKvalitet

Valid

digitalisertPåSkjermFraAndreDigitaleRasterdata

Valid

Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm
digitalisertPåSkjermFraOrtofoto

Valid

Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på skjerm
digitalisertPåSkjermFraSatellittbilde

Valid

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi
digitalisertPåSkjermFraSkannetKart

Valid

digitalisertPåSkjermFraTolkningAvSeismikk

Valid

Punkt fastsatt ut fra et grunnlag (kart, bilde), f.eks ved partenes enighet ved en oppmålingsforretning
fastsattPunkt

Valid

Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon
fastsattVedDomEllerKongeligResolusjon

Valid

Målt med laserskanner fra fly
flybårenLaserscanner

Valid

Digitalisert ut fra frihåndstegning. Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag
frihåndstegning

Valid

Digitalisert fra krokering på kart, dvs grovt skissert på kart
frihåndstegningPåKart

Valid

Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag
frihåndstegningPåSkjerm

Valid

Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert
genererteDataInterpolasjon

Valid

Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell
genererteDataInterpolasjonTerrengmodell

Valid

Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet middel
genererteDataInterpolasjonVektetMiddel

Valid

Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg)
genererteDataFraAnnenGeometri

Valid

Genererte data: Generalisering
genererteDataGeneralisering

Valid

Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks mellom ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom ulike kilder til kart)
genererteDataSammenknytningspunktRandpunkt

Valid

Genererte data: Sentralpunkt
genererteDataSentralpunkt

Valid

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning
GNSSFasemålingFloat-løsning

Valid

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling)
GNSSFasemålingRTK

Valid

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder.
GNSSFasemålingAndreMetoder

Valid

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling.
GNSSFasemålingStatiskMåling

Valid

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger.
GNSSKodemålingEnkleMålinger

Valid

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger.
GNSSKodemålingRelativeMålinger

Valid

Kombinasjon av GPS/Treghet
kombinasjonAvGNSSTreghet

Valid

Koordinater hentet fra GAB, forløperen til registerdelen av matrikkelen
koordinaterHentetFraGAB

Valid

Koordinater hentet fra JREG, jordregisteret
koordinaterHentetFraJREG

Valid

brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser
lineærReferanse

Valid

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium
scannetFraKart

Valid

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er blyantoriginal
skannetFraKartBlyantoriginal

Valid

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er papirkopi.
skannetFraKartPapirkopi

Valid

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er rissefolie
skannetFraKartRissefolie

Valid

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet.
skannetFraKartTransparentFolieGodKvalitet

Valid

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet
skannetFraKartTransparentFolieMindreGodKvalitet

Valid

Spesielle metoder, uspesifisert
spesielleMetoder

Valid

Spesielle metoder: Målt med målehjul
spesielleMetoderMåltMedMålehjul

Valid

Showing 1 - 50 of 67 hits