Search register

Luftfartshinder

Updated: 03/12/2020
Showing 1 - 4 of 4 hits

Type luftfartshinder som kan registeres som flatehinder

Norwegian Mapping Authority

Code value

Type luftfartshinder som kan registeres som linjehinder

Norwegian Mapping Authority

Code value

Type luftfartshinder som kan registeres som punkthinder

Norwegian Mapping Authority

Code value

Verifikasjon av at objektet som er meldt inn til NRL oppfyller kravene til rapporteringsnøyaktighet angitt i luftfartshinderforskriften. Kravene til rapporteringsnøyaktighet kan endre seg fra en versjon av forskriften til neste. Hvilken versjon av luftfartshinderforskriften, med tilhørende §§, som rapporteringen er iht. må angis. Merknad: Med rapporteringsnøyaktighet menes her innenfor hvilke nøyaktighetskrav i grunnriss og høyde (x, y, z), samt maksimal vertikalutstrekning (h) det stilles krav om at luftfartshinder skal rapporteres til NRL.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Showing 1 - 4 of 4 hits