Søk i register

Områdenummer

Nummer for områder utenfor fastlandsnorge. Basert på nummer fra SSB i tillegg til egne nummer for havområder.

Oppdatert: 19.12.2018
Viser 1 - 13 av 13 treff

Kodeliste

Svalbard
2100

Gyldig

Svalbard
2111

Gyldig

Jan Mayen
2211

Gyldig

Bouvetøya
2421

Gyldig

Peter 1.s øy
2431

Gyldig

61
Oslofjorden
61

Gyldig

62
Skagerrak
62

Gyldig

63
Nordsjøen
63

Gyldig

64
Norskehavet
64

Gyldig

65
Barentshavet
65

Gyldig

71
Østersjøen
71

Gyldig

72
Kattegat
72

Gyldig

73
Bottenvika
73

Gyldig

Viser 1 - 13 av 13 treff