Search register

Kartdata

 

Updated: 07/09/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 9 of 9 hits

beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige

Norwegian Mapping Authority

Code value

Metode som ligger til grunn for registrering av posisjon

Norwegian Mapping Authority

Code value

eieren av en turisthytte

Norwegian Mapping Authority

Code value

unik kode for lufthavner

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

angir skytefeltstatus

Norwegian Mapping Authority

Code value

beskriver om hytta er låst eller ulåst.

Norwegian Mapping Authority

Code value

angivelse av type rutetrafikk

Norwegian Mapping Authority

Code value

grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittelig bredde over lengre strekninger

Norwegian Mapping Authority

Code value

Showing 1 - 9 of 9 hits