Search register

Kartdata

 

Updated: 25/05/2023
Status: Valid
Showing 1 - 39 of 39 hits

nærmere inndeling av allmenninger

Norwegian Mapping Authority

Code value

beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige.

Norwegian Mapping Authority

Code value

koder for hva bygget er brukt til

Norwegian Mapping Authority

Code value

koder for hva bygget er brukt til

Norwegian Mapping Authority

Code value

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon.

Norwegian Mapping Authority

Code value

angivelse av antall kraftlinjer.

Norwegian Mapping Authority

Code value

kodeliste for hvordan grensepunkt kan være merket eller bestemt.

Norwegian Mapping Authority

Code value

eieren av en turisthytte.

Norwegian Mapping Authority

Code value

unik kode for lufthavner.

Norwegian Mapping Authority

Code value

angivelse av lufthavn ved kode på fire alfanumeriske tegn.

Norwegian Mapping Authority

Code value

definerer status for drift på en banestrekning.

Norwegian Mapping Authority

Code value

klassifisering av jernbaneanlegg i hht. konstruksjon/dimensjonering.

Norwegian Mapping Authority

Code value

angivelse av type lufthavn.

Norwegian Mapping Authority

Code value

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon.

Norwegian Mapping Authority

Code value

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten.

Norwegian Mapping Authority

Code value

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Norwegian Mapping Authority

Code value

klassifisering av veger etter grad av vilkår med hensyn til f.eks. fart, avkjøringer/kryss og antall kjørefelt

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Register

punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer; oppgitt i cm.

Norwegian Mapping Authority

Code value

enhet for retning.

Norwegian Mapping Authority

Code value

referansesystem for retning

Norwegian Mapping Authority

Code value

forteller om det er merking langs en sti, løype, veg, sykkelvei mv

Norwegian Mapping Authority

Code value

skriftkode er en tilleggesklassifisering som er spesifikk for dette datasettet. Den gir entydig kobling mot skrifttype og skriftfarge slik de fremstår i kartserien Norge 1:50 000. hver Navneobjekttype har en eller flere lovlige verdier for Skriftkode.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

angir skytefeltstatus

Norwegian Mapping Authority

Code value

antall jernbanespor

Norwegian Mapping Authority

Code value

vertikal plassering av teksten

Norwegian Mapping Authority

Code value

horisontal plassering av teksten

Norwegian Mapping Authority

Code value

beskriver hva teksten står til.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Klassifisering av tettbebyggelse etter innbyggertall

Norwegian Mapping Authority

Code value

beskriver om hytta er låst eller ulåst.

Norwegian Mapping Authority

Code value

angivelse av type rutetrafikk

Norwegian Mapping Authority

Code value

type veg

Norwegian Mapping Authority

Code value

grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittlig bredde over lengre strekninger

Norwegian Mapping Authority

Code value

institusjon eller andre som har ansvar for vedlikehold av rute

Norwegian Mapping Authority

Code value

angir vegens fase i livet.

Norwegian Mapping Authority

Code value

kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger.

Norwegian Mapping Authority

Code value

angir type vegsperring

Norwegian Mapping Authority

Code value

verneformer som sorterer under forskjellige lovverk og restriksjoner

Norwegian Mapping Authority

Code value

Showing 1 - 39 of 39 hits