Search register

Kulturminner

Kodelister for å beskrive kulturminner. Kulturminner i Kulturminneloven av 1978 definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. 

Updated: 27/01/2022
Status: Valid
Showing 1 - 12 of 12 hits

Directorate for Cultural Heritage

Code value

hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra

Directorate for Cultural Heritage

Code value

påliteligheten av datering under kulturminneDatering

Directorate for Cultural Heritage

Code value

Metode brukt for å fastslå alder på kulturminne

Directorate for Cultural Heritage

Code value

Directorate for Cultural Heritage

Code value

kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon

Directorate for Cultural Heritage

Code value

hovedmaterialet brukt i konstruksjonen til kulturminnet

Directorate for Cultural Heritage

Code value

main category to which a cultural heritage site/artefact belongs

Directorate for Cultural Heritage

Code value

Directorate for Cultural Heritage

Code value

Directorate for Cultural Heritage

Code value

hvilken lov vern av objektet er hjemlet i

Directorate for Cultural Heritage

Code value

which administrative preservation status an object has

Directorate for Cultural Heritage

Code value

Showing 1 - 12 of 12 hits