Search register

Kulturminner

Kodelister for å beskrive kulturminner. Kulturminner i Kulturminneloven av 1978 definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. 

Updated: 27/01/2022
Status: Valid
Showing 1 - 11 of 11 hits

hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra

Directorate for Cultural Heritage

Code value

påliteligheten av datering under kulturminneDatering

Directorate for Cultural Heritage

Code value

Metode brukt for å fastslå alder på kulturminne

Directorate for Cultural Heritage

Code value

Directorate for Cultural Heritage

Code value

kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon

Directorate for Cultural Heritage

Code value

hovedmaterialet brukt i konstruksjonen til kulturminnet

Directorate for Cultural Heritage

Code value

main category to which a cultural heritage site/artefact belongs

Directorate for Cultural Heritage

Code value

Directorate for Cultural Heritage

Code value

Directorate for Cultural Heritage

Code value

hvilken lov vern av objektet er hjemlet i

Directorate for Cultural Heritage

Code value

which administrative preservation status an object has

Directorate for Cultural Heritage

Code value

Showing 1 - 11 of 11 hits