Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 16.11.2018
Viser 1 - 50 av 190 treff
Områder med naturbetingede farer
Transportnett
Produksjons- og industrianlegg
Anlegg for landbruk og akvakultur
Allmennyttige og offentlige tjenester
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Transportnett, Koordinatbasert referansesystem, Hydrografi, Arealdekke
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Oseanografiske geografiske forhold
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Transportnett, Koordinatbasert referansesystem, Hydrografi, Arealdekke
Viser 1 - 50 av 190 treff