Corine Landcover 2006 (CLC) - Arealdekke

Datasett

CLC er arealressurskart på europeisk nivå. Egenskap som skal brukes til å fremstille kartlaget heter CLC06_KODE. Areal i kvadratmeter er oppført i egenskap AREA_C. CLC er arealressurskart på europeisk nivå som kun er egnet for visualisering. Fremstillingsmetoden i Norge avviker noe fra den europeiske standarden.

Innsender: Kartverket

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Versjons ID 1

Oppdatert: 23.03.2019 03:31:25

Bruksområde

Visualisering og analyser på europeisk nivå.

Inspire tema: Arealdekke

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert