Fields

Datasett

En eller flere petroleumsforekomster samlet som omfattes av en godkjent plan for utbygging og drift (PUD) eller innvilget fritak fra PUD.

Innsender: Kartverket

Eier: Oljedirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 19.03.2019 03:31:35

Inspire tema: Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Brukbar
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Brukbar
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert