Bunnsedimenter (dannelse), regionalt

Datasett

Datasettet viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder på den Norske sokkelen og i Skagerrak. Jordart som egenskap beskriver løsmassenes dannelsesmåte. Datagrunnlaget for dette tema er basert på innholdet i kvartærgeologiske kart (løsmassekart) som foreligger analogt (målestokk 1:50000-1:500000), eller basert på digitale data fra moderne kartlegging. Kartlegging av løsmasser i sjøen er basert på forskjellige målemetoder, men refleksjonsseismikk og prøvetaking av sjøbunnen er vanlige maringeologiske kartleggingsmetoder som også er benyttet i kartleggingen av disse områdene.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 03:31:56

Bruksområde

Datasettet kan anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging. Datasettet kan også benyttes som underlag i forbindelse med planlegging av undersøkelser innen f.eks. sårbarhetsanalyse, habitatskartlegging osv.

Inspire tema: Havområder

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert