Søk i register

Registrene

Navn Innhold Eier

Objektregisteret

Inneholder en samling av sentrale objektkataloger fra SOSI, Inspire og fra parter i Norge digitalt. Her finnes dataspesifikasjoner som er nyttige ved fremstilling av datasett, eller som dokumentasjon av hvordan innholdet og strukturen i et datasett skal tolkes.

Kartografi

Registeret inneholder datasett som har registrert digital kartografi

Symbol

Dette registeret inneholder symboler som brukes til styling av digital kartografi, og til bruk i grafisk bransje.

Det offentlige kartgrunnlaget - dekningskart

Dekningskartet viser hvilke datasett i det offentlige kartgrunnlaget som har dekning i de ulike kommunene. Kartverket

Det offentlige kartgrunnlaget - Kommunalt

Tabellen viser kommunens bekreftede DOK-data. Kartverket

DOK-statusregisteret

Dette registeret er en oversikt over datasettene som inngår i Det offentlige kartgrunnlaget, og viser godkjenningsstatus hos geodatakoordinator (Kartverket). DOK er en samling utvalgte kvalitetsdata, blant annet temadata og FKB-data, som kan være relevante i plan og byggesaksarbeid. Kartverket

EPSG koder

Inneholder oversikt over EPSG koder som benyttes i Norge Digitalt omtalt i rammeverksdokumentet Kartverket

GML applikasjonsskjema

Inneholder godkjente GML applikasjonsskjema Kartverket

Kodelister

Inneholder kodelister fra forskjellige fagområder Kartverket

Metadata kodelister

Inneholder norske kodelister brukt i ISO/TC 211 19115:2003 og 19139 Kartverket

Nasjonale standarder og veiledere

Registret inneholder nasjonale standarder og veildningdokumenter for geografisk informasjon i Norge Kartverket

Navnerom

inneholder navnerom brukt til identifikasjon av objekter Kartverket

Organisasjoner

Inneholder oversikt over organisasjoner og deres logo Kartverket

Produktark

Inneholder organisasjoners produktark for kart og geodata Kartverket

Produktspesifikasjoner

Inneholder dokumenter for produktspesifikasjoner for kart- og geodata Kartverket

SOSI kodelister

Inneholder kodelister brukt i SOSI Kartverket

SOSI-standarden

SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. Denne finner du i sin helhet på Kartverket sine sider. I dette registeret finner du del 1 av standarden som en testimplementasjon av registre i geonorge Kartverket

Tegneregler

Inneholder dokumenter med tegneregler og kartografi Kartverket

Tjenestevarsler

Register over alle endringsvarsler for tjenester registrert i Geonorge Kartverket

Veiledningsdokumenter

Kartverket