Search register

National standards and guidance documents

Norwegian NSDI register of standards and accompanying guidance documents

Updated: 24/10/2017
Showing 1 - 3 of 3 hits

Detaljerte instrukser for innsamling og innmåling av geografisk informasjon. Instruksjoner vil være et supplement til produktspesifikasjoner og henvises ofte til fra produktspesifikasjonen.

Norwegian Mapping Authority

Document

SOSI-standarden (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. Denne finner du i sin helhet på Kartverket sine sider. I dette registeret finner du del 1 av standarden som en testimplementasjon av registre i geonorge

Norwegian Mapping Authority

Document

Veiledningsmateriale som skal bidra til riktig bruk av den geografiske infrastrukturen og hjelp til å oppfylle krav fra INSPIRE og Geodataloven

Norwegian Mapping Authority

Document

Showing 1 - 3 of 3 hits