Search register

SOSI-standard del 1- Generell del

SOSI-standarden (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. Denne finner du i sin helhet på Kartverket sine sider. I dette registeret finner du del 1 av standarden som en testimplementasjon av registre i geonorge

Updated: 01/12/2015
Showing 1 - 1 of 1 hits
Showing 1 - 1 of 1 hits