Search register

SOSI-standard del 1- Generell del

SOSI-standarden (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. Denne finner du i sin helhet på Kartverket sine sider. I dette registeret finner du del 1 av standarden som en testimplementasjon av registre i geonorge 

Updated: 24/06/2022
Status: Valid
Showing 1 - 2 of 2 hits
Showing 1 - 2 of 2 hits