Søk i register

Metadata kodelister

Inneholder norske kodelister brukt i ISO/TC 211 19115:2003 og 19139

Oppdatert: 24.10.2017
Viser 1 - 27 av 27 treff

Brukergrupper

Kartverket

Kodeverdi

Varseltyper for endringer i datasettleveranser

Kartverket

Kodeverdi

Protokoll som skal benyttes ved direktekobling for tilgang til geografisk informasjon. Kodelisten brukes i metadata og angir lovlige verdier i metadataelementet "protocol" som i henhold til metadatastandarden er av type "fri tekst".

Kartverket

Kodeverdi

Driftsmeldinger

Kartverket

Kodeverdi

Registeret gir en oversikt over formål ved nedlasting av data fra Geonorge

Kartverket

Kodeverdi

Geografiske enheter som datasett kan leveres i. Hentet fra ISO1915: UnitsOfDistribution.

Kartverket

Kodeverdi

Versjoner av GML-formatet

Kartverket

Kodeverdi

Liste over 34 temaer for geodata som er definert i Inspire-direktivet.

Kartverket

Kodeverdi

Kataloger som potensielt vil kunne høste metadata fra Geonorge

Kartverket

Kodeverdi

Lisenser for tilgang og bruk av geografiske data

Kartverket

Kodeverdi

Kodeliste over de ulike hierarkiske nivå metadata gjelder for. Hentet fra ISO19115: MD_ScopeCode

Kartverket

Kodeverdi

Overordnet kategorisering av geografiske data basert på inndelingen i "Det offentlige kartgrunnlaget". Brukes som reservert nøkkelordliste i metadatene.

Kartverket

Kodeverdi

Angivelse av nivå for tjenestens tilgjengelighet og responstid

Kartverket

Kodeverdi

Angivelse av intervaller for modifikasjon og andre endringer av data etter at de er etablert. Hentet fra ISO19115: MD_MaintenanceFrequencyCode.

Kartverket

Kodeverdi

Mulige rasterformater som kan registreres for nasjonale metadata i den geografiske infrastrukturen. Kodelisten brukes i metadata og angir verdier i metadataelementet "MD_Format" som i henhold til ISO19115 er av type "fri tekst".

Kartverket

Kodeverdi

Restriksjonen gitt for tilgangen til eller bruken av data. Hentet fra ISO19115: MD_RestrictionCode

Kartverket

Kodeverdi

Hvilken kartleggingsmetode brukes for å beskrive informasjonen i datasettet. Hentet fra ISO19115: MD_SpatialRepresentationTypeCode

Kartverket

Kodeverdi

Liste over administrative nøkkelord som angir forpliktelser knyttet til dataset og hvordan metadata vil videredistribueres. Brukes i reservert nøkkelordliste i metadataene

Kartverket

Kodeverdi

Ulik type gradering av restriksjoner på datasett. Hentet fra ISO19115: MD_ClassificationCode

Kartverket

Kodeverdi

Status for datasett/tjeneste, oversikt over tilstand og grad av oppdatering for datasett/tjenesten. Hentet fra ISO19115: MD_ProgressCode

Kartverket

Kodeverdi

Navn på standard tegnsett som er brukt i datasett/tjeneste. Hentet fra ISO19115: MD_CharacterSetCode

Kartverket

Kodeverdi

Grov overordnet gruppering av tematiske kategorier for å muliggjøre søk på geografiske datasett. Kan også anvendes for å gruppere nøkkelord. Hentet fra ISO19115: MD_TopicCategoryCode

Kartverket

Kodeverdi

Kartverket

Kodeverdi

Distribuert databehandlingsplattform som operasjonen er implementert på

Kartverket

Kodeverdi

Standarder som beskriver geodatatjenester

Kartverket

Kodeverdi

Kodeverdier for tjenestevarsler

Kartverket

Kodeverdi

Mulige vektorformater som kan registreres for nasjonale metadata i den geografiske infrastrukturen. Kodelisten brukes i metadata og angir verdier i metadataelementet "MD_Format" som i henhold til ISO19115 er av type "fri tekst".

Kartverket

Kodeverdi

Viser 1 - 27 av 27 treff