Søk i register

Sikkerhetsnivå

Ulik type gradering av restriksjoner på datasett. Hentet fra ISO19115: MD_ClassificationCode

Oppdatert: 20.12.2017
Viser 1 - 5 av 5 treff

Kodeliste

Begrenset
restricted

Gyldig

Hemmelig
secret

Gyldig

Konfidensielt
confidential

Gyldig

Topp hemmelig
topSecret

Gyldig

Ugradert
unclassified

Gyldig

Viser 1 - 5 av 5 treff