Søk i register

Metadata kodelister

Inneholder norske kodelister brukt i ISO/TC 211 19115:2003 og 19139

Oppdatert: 24.10.2017
Viser 1 - 24 av 24 treff

Versjoner av GML-formatet

Kartverket

Kodeverdi

Distribuert databehandlingsplattform som operasjonen er implementert på

Kartverket

Kodeverdi

Liste over 34 temaer for geodata som er definert i Inspire-direktivet.

Kartverket

Kodeverdi

Overordnet kategorisering av geografiske data basert på inndelingen i "Det offentlige kartgrunnlaget". Brukes som reservert nøkkelordliste i metadatene.

Kartverket

Kodeverdi

Protokoll som skal benyttes ved direktekobling for tilgang til geografisk informasjon. Kodelisten brukes i metadata og angir lovlige verdier i metadataelementet "protocol" som i henhold til metadatastandarden er av type "fri tekst".

Kartverket

Kodeverdi

Standarder som beskriver geodatatjenester

Kartverket

Kodeverdi

Hvilken kartleggingsmetode brukes for å beskrive informasjonen i datasettet. Hentet fra ISO19115: MD_SpatialRepresentationTypeCode

Kartverket

Kodeverdi

Lisenser for tilgang og bruk av geografiske data

Kartverket

Kodeverdi

Liste over administrative nøkkelord som angir forpliktelser knyttet til dataset og hvordan metadata vil videredistribueres. Brukes i reservert nøkkelordliste i metadataene

Kartverket

Kodeverdi

Restriksjonen gitt for tilgangen til eller bruken av data. Hentet fra ISO19115: MD_RestrictionCode

Kartverket

Kodeverdi

Kodeliste over de ulike hierarkiske nivå metadata gjelder for. Hentet fra ISO19115: MD_ScopeCode

Kartverket

Kodeverdi

Registeret gir en oversikt over formål ved nedlasting av data fra Geonorge

Kartverket

Kodeverdi

Kartverket

Kodeverdi

Grov overordnet gruppering av tematiske kategorier for å muliggjøre søk på geografiske datasett. Kan også anvendes for å gruppere nøkkelord. Hentet fra ISO19115: MD_TopicCategoryCode

Kartverket

Kodeverdi

Geografiske enheter som datasett kan leveres i. Hentet fra ISO1915: UnitsOfDistribution.

Kartverket

Kodeverdi

Angivelse av intervaller for modifikasjon og andre endringer av data etter at de er etablert. Hentet fra ISO19115: MD_MaintenanceFrequencyCode.

Kartverket

Kodeverdi

Status for datasett/tjeneste, oversikt over tilstand og grad av oppdatering for datasett/tjenesten. Hentet fra ISO19115: MD_ProgressCode

Kartverket

Kodeverdi

Ulik type gradering av restriksjoner på datasett. Hentet fra ISO19115: MD_ClassificationCode

Kartverket

Kodeverdi

Brukergrupper

Kartverket

Kodeverdi

Angivelse av nivå for tjenestens tilgjengelighet og responstid

Kartverket

Kodeverdi

Mulige rasterformater som kan registreres for nasjonale metadata i den geografiske infrastrukturen. Kodelisten brukes i metadata og angir verdier i metadataelementet "MD_Format" som i henhold til ISO19115 er av type "fri tekst".

Kartverket

Kodeverdi

Navn på standard tegnsett som er brukt i datasett/tjeneste. Hentet fra ISO19115: MD_CharacterSetCode

Kartverket

Kodeverdi

Kataloger som potensielt vil kunne høste metadata fra Geonorge

Kartverket

Kodeverdi

Mulige vektorformater som kan registreres for nasjonale metadata i den geografiske infrastrukturen. Kodelisten brukes i metadata og angir verdier i metadataelementet "MD_Format" som i henhold til ISO19115 er av type "fri tekst".

Kartverket

Kodeverdi

Viser 1 - 24 av 24 treff