Søk i register

Lisenser

Lisenser for tilgang og bruk av geografiske data

Oppdatert: 18.12.2017
Viser 1 - 5 av 5 treff

Kodeliste

Internasjonal lisens for deling av data hvor du ikke trenger å attributtere dataeier
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Gyldig

Internasjonal lisens for deling av data
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/

Gyldig

Internasjonal lisens for deling av data
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Gyldig

Lisensen Norge digitalt-parter gjensidig bruksrett til datagrunnlaget i Norge digitalt for utføring av offentlige oppgaver.
https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/geografisk-infrastruktur/Norge-digitalt/Avtaler-og-maler/Norge-digitalt-lisens/

Gyldig

Nasjonal lisens for deling av data
http://data.norge.no/nlod/no/1.0

Gyldig

Viser 1 - 5 av 5 treff