Søk i register

Nasjonal temainndeling

Overordnet kategorisering av geografiske data basert på inndelingen i "Det offentlige kartgrunnlaget". Brukes som reservert nøkkelordliste i metadatene.

Oppdatert: 28.06.2018
Viser 1 - 18 av 18 treff

Kodeliste

Basis geodata

Gyldig

Befolkning

Gyldig

Eiendom

Gyldig

Energi

Gyldig

Flyfoto

Gyldig

Forurensning

Gyldig

Friluftsliv

Gyldig

Geologi

Gyldig

Høydedata

Gyldig

Kulturminner

Gyldig

Kyst og fiskeri

Gyldig

Landbruk

Gyldig

Landskap

Gyldig

Natur

Gyldig

Plan

Gyldig

Samferdsel

Gyldig

Samfunnssikkerhet

Gyldig

Vær og klima

Gyldig

Viser 1 - 18 av 18 treff