Search register

Filer

Registret inneholder filer av ulike typer. 

Updated: 15/07/2024
Showing 1 - 3 of 3 hits

Eksempelfiler iht. UML-modell

Norwegian Mapping Authority

Register

Diverse verktøy for behandling og validering av SOSI-filer.

Norwegian Mapping Authority

Document

Verktøy som brukes i forbindelse med UML-modellering

Norwegian Mapping Authority

Document

Showing 1 - 3 of 3 hits