Søk i register

Tematisk hovedkategori

Grov overordnet gruppering av tematiske kategorier for å muliggjøre søk på geografiske datasett. Kan også anvendes for å gruppere nøkkelord. Hentet fra ISO19115: MD_TopicCategoryCode

Oppdatert: 20.12.2017
Viser 1 - 19 av 19 treff

Kodeliste

Offentlig bestemte avgrensinger av et landområde dvs. beskrivelse av landområder med utgangspunkt rettsgyldige betraktninger
boundaries

Gyldig

Primærdata, grunnkart og arealdekkende bilder
imageryBaseMapsEarthCover

Gyldig

Flora og fauna i naturlig miljø
biota

Gyldig

Vitenskaper som omhandler sammensetning struktur og opphav av jordens berggrunn, og dens kjemiske og geofysiske egenskaper
geoscientificInformation

Gyldig

Helse, helsetjeneste, sykdom, menneskelig økologi og sikkerhet
health

Gyldig

Høyde over bakken eller dybde i sjø/vann
elevation

Gyldig

Innenlands vannsystemer og deres karakteristika
inlandWaters

Gyldig

Atmosfæriske prosesser/fenomener.
climatologyMeteorologyAtmosphere

Gyldig

Menneskeskapte byggverk, anlegg og konstruksjoner
structure

Gyldig

Hav- og fjordområder og deres karakteristika
oceans

Gyldig

Avling, oppdrett av dyr og fisk, dyrking av planter
farming

Gyldig

Infrastruktur knyttet til energi, vann-, avløp-, og telekommunikasjon og deres tjenester
utilitiesCommunication

Gyldig

Militære installasjoner, strukturer og aktiviteter
intelligenceMilitary

Gyldig

Miljøressurser, vern, bevaring og forurensing
environment

Gyldig

Informasjon om regulert arealbruk, eiendommer og planlagt arealbruk
planningCadastre

Gyldig

Karakteristiske trekk ved samfunn og kulturer
society

Gyldig

Posisjonsbestemmmende informasjon og –tjenester. Denne kategorien omfatter følgende geodatatemaer i direktiv 2007/2/EF: vedlegg I nr. 3 «Stedsnavn», vedlegg I nr. 5 «Adresser».
location

Gyldig

Virkemidler og anlegg knyttet til transport av mennesker og varer
transportation

Gyldig

Økonomisk aktivitet, betingelser og sysselsetting. Skogbruk, Naturressurser
economy

Gyldig

Viser 1 - 19 av 19 treff