Søk i register

Tilgangsrestriksjoner

Oppdatert: 20.12.2017
Viser 1 - 3 av 3 treff

Kodeliste

Data som kun er fritt tilgjengelig for deltakere i Norge digitalt-samarbeidet. Datasettene har som regel en lisens som angir bruksvilkår. Markeres vanligvis med gult symbol.
norway digital restricted

Gyldig

Data som ikke er fritt tilgjengelige for nedlasting. Disse dataene må vanligvis søkes om å få tilgang til. Kontaktperson for datasettet kan informerer om dette om ingen annen henvisning finnes i metadata. Markeres vanligvis med rødt symbol.
restricted

Gyldig

Data som er åpent tilgjengelig for nedlasting og bruk. Dataene har ofte en lisens som angir vilkår for bruk. Markeres vanligvis med grønt symbol
no restrictions

Gyldig

Viser 1 - 3 av 3 treff