Søk i register

Restriksjonskoder

Restriksjonen gitt for tilgangen til eller bruken av data. Hentet fra ISO19115: MD_RestrictionCode

Oppdatert: 20.12.2017
Viser 1 - 8 av 8 treff

Kodeliste

Restriksjonen er ikke spesifisert.
otherRestrictions

Gyldig

Beskyttet mot vanlig offentlig bruk, (Ikke åpne data).
restricted

Gyldig

Beskyttelse mot ulovlig kopiering etter åndsverksloven
copyright

Gyldig

Formell tillatelse til å ta I bruk et datasett eller tjeneste.
license

Gyldig

Patentbeskyttet
patentert

Gyldig

Produsert eller solgt mens man venter på en forestående patent
patentPending

Gyldig

Offentlig registrert navn, symbol, logo eller annet som er forbeholdt brukt av eier eller forhandler.
trademark

Gyldig

Rettigheter i forhold til åndsverksloven
intellectualPropertyRights

Gyldig

Viser 1 - 8 av 8 treff