Søk i register

Tjenestevarsel

Kodeverdier for tjenestevarsler

Oppdatert: 31.01.2019
Viser 1 - 7 av 7 treff

Kodeliste

Kodelister har blitt endret
endredeKodelister

Gyldig

Datasettet har blitt oppdatert
endretDatainnhold

Gyldig

Kvaliteten på dataene er endret
endretDatakvalitet

Gyldig

Tjensten har endret struktur, lagnavn etc
endretDatastruktur

Gyldig

The access point of the service has changed
endretUrl

Gyldig

Tjenesten finnes ikke lenger
fjernetTjeneste

Gyldig

Ny tjeneste
newService

Gyldig

Viser 1 - 7 av 7 treff