Search register

Vector formats

Selected formats for distributions through Geonorge. 

Updated: 19/02/2024
Status: Valid
Showing 1 - 36 of 36 hits

Codelist

Also available in Norwegian
AI
AI er et format brukt for lagring av vektor-grafikk i Adobe Illustrator. AI-formatet er et begrenset og forenklet subset av EPS-formatet.
AI

Valid

Apache Parquet er et kolonneorientert datafilformat med åpen kildekode designet for effektiv lagring og gjenfinning av data.
Parquet

Valid

File format used by the Autodesk 3ds MAX 3d modeling, animation and rendering software.
3ds

Valid

Binært filformat
BIN

Valid

CSV
Comma-separated values (CSV) file stores tabular data (numbers and text) in plain text.
CSV

Valid

DWG
Binary CAD format (Drawing) for multiple CAD tools, including AutoCAD
DWG

Valid

DXF
AutoCAD Drawing Interchange Format
DXF

Valid

EMF
EMF er et grafikkformat fra Microsoft. EMF-filene brukes primært for utvekslingen av vektordata mellom ulike grafikkprogrammer og MS-Office-programvare.
EMF

Valid

ESRI Filgeodatabase
FGDB

Valid

ESRI Geodatabase
GDB

Valid

ESRI Shape-fil
Shape

Valid

En effektiv binær koding for geografiske data basert på flatbuffere som kan inneholde en samling av enkle funksjoner, inkludert sirkulære interpolasjoner som definert av SQL-MM del 3.
FlatGeobuf

Valid

Geographic JavaScript Object Notation
GeoJSON

Valid

GeoPackage (GPKG) is an open, non-proprietary, platform-independent and standards-based data format for geographic information system implemented as a SQLite database container
GeoPackage

Valid

GeoSuite
GeoSuite

Valid

GML
Geography Markup Language
GML

Valid

GPX
GPS Exchange Format
GPX

Valid

CAD-format for Intergraph
V7DGN

Valid

An open standard file format, and data interchange format, that uses human-readable text to store and transmit data objects.
JSON

Valid

KML
Keyhole Markup Language
KML

Valid

KMZ
Keyhole Markup Language (lossless compression)
KMZ

Valid

LAS
Laser data
LAS

Valid

LAZ
Laser-data (med tapsfri komprimering)
LAZ

Valid

MapInfo dataset utvekslingsformat
MIF

Valid

MapInfo TAB-format
TAB

Valid

Microsoft Access er et databasehåndteringsprogram som er utviklet av Microsoft
Access

Valid

CAD-format for Bentley's Microstation og Intergraph
V8DGN

Valid

PDF
Portable Document Format
PDF

Valid

PostGIS database
PostGIS

Valid

RDF
Resource Description Framework
RDF

Valid

S57
IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data
S57

Valid

Samordnet opplegg for stedfestet informasjon
SOSI

Valid

Vektordatabase med romlig funksjonalitet
SpatiaLite

Valid

TopoJSON is an extension of GeoJSON. TopoJSON introduces a new type, "Topology", that contains GeoJSON objects.
TopoJSON

Valid

XML
Extensible Markup Language
XML

Valid

ESRI's komprimerte LAS-format med romlig indeksering
ZLAS

Valid

Showing 1 - 36 of 36 hits