Søk i register

Vektorformater

Mulige vektorformater som kan registreres for nasjonale metadata i den geografiske infrastrukturen. Kodelisten brukes i metadata og angir verdier i metadataelementet "MD_Format" som i henhold til ISO19115 er av type "fri tekst".

Oppdatert: 24.01.2019
Viser 1 - 29 av 29 treff

Kodeliste

AI
AI er et format brukt for lagring av vektor-grafikk i Adobe Illustrator. AI-formatet er et begrenset og forenklet subset av EPS-formatet.
AI

Gyldig

BIN
Binært filformat
BIN

Sendt inn

CSV
Kommaseparert tekstfil (CSV) er et filformat brukt for å lagre tabellarisk data hvor nummer og tekst lagres i ren tekstform som kan leses i et tekstredigeringsverktøy.
CSV

Gyldig

DWG
Binært CAD-format (Drawing) for flere CAD-verktøy, blant annet AutoCAD
DWG

Gyldig

DXF
AutoCAD Drawing utvekslingsformat
DXF

Gyldig

EMF
EMF er et grafikkformat fra Microsoft. EMF-filene brukes primært for utvekslingen av vektordata mellom ulike grafikkprogrammer og MS-Office-programvare.
EMF

Gyldig

ESRI Filgeodatabase
FGDB

Gyldig

ESRI Geodatabase
GDB

Gyldig

ESRI Shape-fil
Shape

Gyldig

Geographic JavaScript Object Notation
GeoJSON

Gyldig

GML
Geography Markup Language
GML

Gyldig

GPX
GPS utvekslingsformat
GPX

Gyldig

CAD-format for Intergraph
V7DGN

Gyldig

KML
Keyhole Markup Language (Google)
KML

Gyldig

KMZ
Keyhole Markup Language (med tapsfri komprimering)
KMZ

Gyldig

LAS
Laser-data
LAS

Gyldig

LAZ
Laser-data (med tapsfri komprimering)
LAZ

Gyldig

MapInfo dataset utvekslingsformat
MIF

Gyldig

MapInfo TAB-format
TAB

Gyldig

CAD-format for Bentley's Microstation og Intergraph
V8DGN

Gyldig

PDF
Portable Document Format
PDF

Gyldig

PostGIS database
PostGIS

Gyldig

RDF
Resource Description Framework
RDF

Gyldig

S57
IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data
S57

Gyldig

Samordnet opplegg for stedfestet informasjon
SOSI

Gyldig

Vektordatabase med romlig funksjonalitet
SpatiaLite

Gyldig

TopoJSON er en utvidelse av GeoJSON som støtter topologi. Formatet er mer kompleks men gir mindre datafiler.
TopoJSON

Gyldig

XML
Extensible Markup Language
XML

Gyldig

ESRI's komprimerte LAS-format med romlig indeksering
ZLAS

Gyldig

Viser 1 - 29 av 29 treff