Search register

National standards and guidance documents

Norwegian NSDI register of standards and accompanying guidance documents 

Updated: 24/10/2017
Status: Valid
Showing 1 - 5 of 5 hits

Documents describing functionality or methodology for creating datasets , APIs or technologies.

Norwegian Mapping Authority

Document

Detaljerte instrukser for innsamling og innmåling av geografisk informasjon. Instruksjoner vil være et supplement til produktspesifikasjoner og henvises ofte til fra produktspesifikasjonen.

Norwegian Mapping Authority

Document

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister - del 1 – Spesifikasjon for plankartet, del 1.2 – Spesifikasjon for midlertidig bygge- og anleggsområde, del 2 – Spesifikasjon for tegneregler.

Ministry of Local Government and Modernisation

Document

SOSI-standarden (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. Denne finner du i sin helhet på Kartverket sine sider. I dette registeret finner du del 1 av standarden som en testimplementasjon av registre i geonorge

Norwegian Mapping Authority

Document

Veiledningsmateriale som skal bidra til riktig bruk av den geografiske infrastrukturen og hjelp til å oppfylle krav fra INSPIRE og Geodataloven

Norwegian Mapping Authority

Document

Showing 1 - 5 of 5 hits