Søk i register

Organisasjoner

Inneholder oversikt over organisasjoner og deres logo

Oppdatert: 20.10.2017
Viser 1 - 50 av 509 treff
Velg visningsform:
Artsdatabanken

974767880

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold.


Avinor

985198292

Samfunnsoppdraget til Avinor er å sikre heile Noreg gode luftfartstenester. Dette ansvaret består i å eige, drive og utvikle eit landsomfattande nett av flyplassar for sivil sektor, og ei samla flysikringstjeneste for sivil og militær sektor.


Bane NOR

917082308

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.
Bioforsk

988983837

Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning.

Den Digitale Østregionen

Den Digitale Østregionen er et samarbeid mellom kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.


Viser 1 - 50 av 509 treff