Artsdatabanken

Status: Valid

Definition: Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold.

Updated: 03.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 919666102