Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research

Status: Superseded

Definition: Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning.

Updated: 02.01.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 988983837

Contact

Contact name: Stein Turtumøygard

E-mail address:

Norway digital member: Not set