Norwegian Ornithological Society

Status: Valid

Definition: Arbeide aktivt for naturvern, særlig rettet mot fuglefaunaen. Fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø. Fungere som et bindeledd mellom vårt lands fugleinteresserte og stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.

Updated: 13.05.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 970089748

Contact

Contact name: Kjetil Aadne Solbakken

E-mail address: post@birdlife.no

Norway digital member: No