Bane NOR SF

Status: Valid

Definition: Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Updated: 16.12.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 917082308