Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 23.09.2018
Viser 1 - 50 av 185 treff
Områder med naturbetingede farer
Transportnett
Områder med naturbetingede farer
Produksjons- og industrianlegg
Områder med naturbetingede farer
Hydrografi, Energiressurser
Områder med naturbetingede farer
Områder med naturbetingede farer
Anlegg for landbruk og akvakultur
Mineralressurser
Produksjons- og industrianlegg
Meteorologiske geografiske forhold
Allmennyttige og offentlige tjenester
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Transportnett, Koordinatbasert referansesystem, Hydrografi, Arealdekke
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Energiressurser, Geologi
Hydrografi
Meteorologiske geografiske forhold
Oseanografiske geografiske forhold
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Transportnett, Koordinatbasert referansesystem, Hydrografi, Arealdekke
Allmennyttige og offentlige tjenester
Viser 1 - 50 av 185 treff