Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 21.05.2018
Viser 1 - 50 av 184 treff
Anlegg for landbruk og akvakultur
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Arealdekke
Allmennyttige og offentlige tjenester
Allmennyttige og offentlige tjenester
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Biogeografiske områder
Allmennyttige og offentlige tjenester
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Produksjons- og industrianlegg
Energiressurser
Høyde, Hydrografi, Havområder
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Hydrografi
Områder med naturbetingede farer
Viser 1 - 50 av 184 treff