Søk i register

Inspire statusregister

Oppdatert: 20.03.2018
Viser 1 - 50 av 184 treff
Anlegg for landbruk og akvakultur
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Allmennyttige og offentlige tjenester
Allmennyttige og offentlige tjenester
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Produksjons- og industrianlegg
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Hydrografi
Områder med naturbetingede farer
Viser 1 - 50 av 184 treff