Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 25.03.2019
Viser 1 - 22 av 22 treff
Områder med naturbetingede farer
Områder med naturbetingede farer
Viser 1 - 22 av 22 treff