ELVIS elvenett

Datasett

Elvenettverkdatabase etablert for våre vassdrag (inkl. kystfelt i REGINE). I ELVIS er alle vassdragselement (elv, bekk, vann) omdannet til linjer. Disse er knyttet sammen i et nettverk med definert strømretning. Alle linjesegmentene i ELVIS er tilordnet entydig nasjonalt løpenummer/ID - kalt strekn_lnr

Innsender: Kartverket

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Versjons ID 1

Oppdatert: 19.03.2019 03:32:41

Bruksområde

NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data.

Inspire tema: Hydrografi

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert