Hav og is - Iskart (shapefil)

Dataset

Definition: Istjenesten ved Meteorologisk institutt utarbeider hver virkedag høyoppløselige iskart over den norsk del av Arktis, og ved behov også for Norskekysten f.eks. Oslofjorden. Kartene viser iskonsentrasjon og er basert på en manuell tolkning av ulike satellittdata.Det benyttes i hovedsak væruavhengige Synthetic Aperture Radar data fra Radarsat-2 og Envisat-satellittene. I tillegg til disse dataene brukes visuelle og infrarøde data fra MODIS og NOAA satellitter.

Updated: 16.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Meteorological Institute

Inspire tema: Oceanographic geographical features

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
deficient
Download service WFS
deficient
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
deficient
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient