Dybdedata - kurver generaliserte

Datasett

Inneholder generaliserte dybdekurver for norske kyst- og havområder. Dybdekurvene er grove og har varierende kvalitet og nøyaktighet.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 03:32:31

Bruksområde

Anbefales å benyttes til planlegging på oversiktsnivå, grovmodellering, illustrasjoner etc. innen forskning, kystsone planlegging, miljøovervåking, geologiske undersøkelser, habitat kartlegging, offshore etc. Datasettet skal ikke benyttes i forbindelse med navigasjon.

Inspire tema: Høyde

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert