Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 25.03.2019
Viser 1 - 35 av 35 treff
Høyde, Hydrografi, Havområder
Transportnett
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Vernede områder, Transportnett, Administrative enheter, Hydrografi, Arealdekke, Produksjons- og industrianlegg
Administrative enheter
Allmennyttige og offentlige tjenester
Administrative enheter
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Vernede områder, Transportnett, Administrative enheter, Hydrografi, Arealdekke
Viser 1 - 35 av 35 treff