Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 20.01.2019
Viser 1 - 34 av 34 treff
Transportnett
Allmennyttige og offentlige tjenester
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Vernede områder, Transportnett, Administrative enheter, Hydrografi, Arealdekke
Administrative enheter
Høyde, Hydrografi, Havområder
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Vernede områder, Transportnett, Administrative enheter, Hydrografi, Arealdekke, Produksjons- og industrianlegg
Administrative enheter
Viser 1 - 34 av 34 treff