Matrikkelen - Bygningspunkt

Datasett

Datasettet Matrikkelen-Bygningspunkt inneholder et lite utdrag av bygningsinformasjonen som er registrert i Matrikkelen, Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger. Datasettet inneholder representasjonspunkt, bygningsnummer som er bygningens identifikasjon uavhengig av system, nåværende status, koblingsnøkkel mot Riksantikvarens registre og bygningstype. Distribusjoner er satt opp mot en distribusjonsløsning som baserer seg på endringslogg-tjeneste fra Matrikkelsystemet. De ulike distribusjonene har ulik oppdateringsfrekvens, fra 15 minutters forsinkelse på WFS, daglig for kommunevise filer og ukentlig for fylkesvise filer. Utgåtte bygninger er ikke med, - heller ikke bygningsendringer som påbygg, tilbygg.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 03:35:47

Bruksområde

Kan for eksempel benyttes til kart og presentasjoner og til ulike analyse over bygninger og geografi. Datasettet har punkt-representasjon og koblingnøkler (bygningsnummer og Sefrak-ident)

Inspire tema: Bygninger

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Brukbar
Nedlastingstjeneste Atom-feed
God
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
God
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert