Cadastre - property

Dataset

Datasettet Matrikkelen-Eiendomskart Teig inneholder et lite utdrag av eiendomsinformasjon som er registrert i Matrikkelen, Norges offisielle register over fast eiendom. Datasettet inneholder teiger (avgrensede arealer/jordstykker) med informasjon om hvilken eiendom det tilhører. Matrikkelnummeret (gårdsnummer/bruksnummer) identifiserer eiendommen. Grensepunkt, grenser og teigareal med kvalitetsopplysninger er med i datasettet. Volumer til anleggseiendommer (eiendommer over/under bakken) leveres som et areal, - et plant "fotavtrykk". Distribusjonen er satt opp mot en distribusjonsløsning som gir noe forsinkelse fra Matrikkelsystemet, - fra 30 minutters forsinkelse ved nedlasting av data i fritt valgt område fra kart, daglig for WMS og WFS, ukentlige for nedlasting av ferdiglagde filer og databaser (ny fil kun hvis det er skjedd endringer i Matrikkelen). Ved større endringer/lastinger kan forsinkelse bli lenger. For PostGIS og FGDB: LokalId leveres som heltall. *** Kjente feil: For enkelte flater der buer inngår er bue erstattet av misformet "kantutsnitt". ** Ved sammenslåing av to matrikkeleneheter, og teigene er uberørte, blir det ikke generert knytning mot bestående matrikkelnummer for teig med utgått matrikkelnummer (feilen kan forekomme for hendelser etter siste fullstendige lasting fra matrikkelen, dvs 1. desember 2020)

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/17/2021 3:32:58 AM

Usage

Kan for eksempel benyttes til kart og presentasjoner og til ulike analyser over eiendommer og andre temadata. Datasettet har flate-representasjon og koblingnøkler (matrikkelnummer)

Inspire tema: Cadastral parcels

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
useable
Download service WFS
useable
Download service Atom feed
good
Download service WFS or Atom-feed
good
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient