Cadastre - property

Dataset

*Forsinket oppdateringsfrekvens i januar*. Kjent feil på 2020-data: Klippepolygonet i kommunegrensen er foreløpig ikke helt nøyaktig, slik at det kan være noe "rare" data i kanten (grenser blir til "Kantutsnitt"). I tillegg er det problem med enkelte flater der buer inngår (buer kan være erstattet av misformet kantutsnitt). *** Datasettet Matrikkelen-Eiendomskart Teig inneholder et lite utdrag av eiendomsinformasjon som er registrert i Matrikkelen, Norges offisielle register over fast eiendom. Datasettet inneholder teiger (avgrensede arealer/jordstykker) med informasjon om hvilken eiendom den tilhører. Matrikkelnummeret identifiserer eiendommen. Punkt, grenser og teigareal med kvalitetsopplysninger følger datasettet. Volumer til anleggseiendommer (eiendommer over/under bakken) leveres som et areal, et plant "fotavtrykk". Dette datasettet erstatter tidligere Matrikkelen-Eiendomskart på SOSI/Shape formatet. Innholdet er tilsvarende, men noen navn er endret, tilpasset MatrikkelAPI og SOSI. Distribusjoner er satt opp mot en distribusjonsløsning som gir noe forsinkelse fra det offisielle Matrikkelsystemet (fra 15-30 minutters forsinkelse nedlasting av fritt valgt område fra kart, daglig for WMS og WFS, ukentlige for nedlasting av ferdiglagde filer og databaser).Ved større endringer/lastinger kan forsinkelse bli lenger. For PostGIS og FGDB: LokalId leveres som heltall. Kjent feil: Ved sammenslåing av to matrikkeleneheter, og teigene er uberørte, blir det ikke generert knytning mot bestående matrikkelnummer på teig som har utgått matrikkelnummer i distribusjonsløsningen.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/24/2020 3:34:52 AM

Usage

Kan for eksempel benyttes til kart og presentasjoner og til ulike analyser over eiendommer og andre temadata. Datasettet har flate-representasjon og koblingnøkler (matrikkelnummer)

Inspire tema: Cadastral parcels

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
deficient
WMS:
useable
Download service WFS
useable
Download service Atom feed
good
Download service WFS or Atom-feed
good
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient