Forenklet Elveg 2.0

Dataset

Definition: Forenklet Elveg 2.0 er en forenklet utgave av vegnettsdatasettet Elveg 2.0 og inneholder kun veglenkegeometri og vegsperringer. Dette datasettet erstatter Vbase. Det omfatter alle kjørbare veger som er lengre enn 50 meter, eller er en del av et nettverk, samt gang- og sykkelveger og sykkelveger representert som veglenkegeometri. Fortau, gangveger og gangfelt som tidligere fantes i FKB-TraktorvegSti skal også bli en del av Forenklet Elveg 2.0 i løpet av 2022. Forenklet Elveg 2.0 er en eksport fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) og ajourholdes av Statens vegvesen og Kartverket. Dette er et nytt produkt, så ikke nøl med å ta kontakt dersom det er spørsmål rundt datasettet. Leveranse består av lands-, fylkes- og kommunevise filer. Oppdateres og utgis ukentlig.

Updated: 23.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Usage

Datasettet egner seg godt til for eksempel samfunnsplanlegging, beredskap, adressering, vedlikehold, generell oversikt og kartfremstilling i stor og liten målestokk.

Inspire tema: Transport networks

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
useable
Download service WFS
deficient
Download service Atom feed
good
Download service WFS or Atom-feed
good
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient