Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 22.02.2019
Viser 1 - 3 av 3 treff
Anlegg for landbruk og akvakultur
Viser 1 - 3 av 3 treff