Artskart - funn av arter

Datasett

Datasettet inneholder stedfestet informasjon om arter observert eller funnet i Norge. Funndataene følger datastandarden Darwin Core Archive (se http://rs.tdwg.org/dwc/ for detaljer). Datasettet inneholder også informasjon om artenes rødlistekategori (informasjon om arten er truet eller rødlistet) og fremmedeartskategori (informasjon om artenes økologisk risiko). Datasettet oppdateres kontinuerlig og inneholder per september 2016 over 23 millioner funn av 32 200 ulike arter.

Innsender: Kartverket

Eier: Artsdatabanken

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 03:32:22

Bruksområde

Informasjon om funn og kategori er viktig i blant annet saksbehandling og forvaltning i saker etter Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven. Dataene blir også brukt i forbindelse med konsekvensutredninger og miljøanalyser. Forskningsinstitusjoner i inn- og utland bruker data som Artsdatabanken formidler i forskning.

Inspire tema: Artsfordeling

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Brukbar
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Brukbar
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert