Artskart - funn av arter

Dataset

Definition: Datasettet inneholder stedfestet informasjon om arter observert eller funnet i Norge. Funndataene følger datastandarden Darwin Core Archive (se http://rs.tdwg.org/dwc/ for detaljer). Datasettet inneholder også informasjon om artenes rødlistekategori (informasjon om arten er truet eller rødlistet) og fremmedeartskategori (informasjon om artenes økologisk risiko). Datasettet oppdateres kontinuerlig og inneholder per september 2016 over 23 millioner funn av 32 200 ulike arter.

Updated: 13.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Artsdatabanken

Usage

Informasjon om funn og kategori er viktig i blant annet saksbehandling og forvaltning i saker etter Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven. Dataene blir også brukt i forbindelse med konsekvensutredninger og miljøanalyser. Forskningsinstitusjoner i inn- og utland bruker data som Artsdatabanken formidler i forskning.

Inspire tema: Species distribution

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
useable
Download service WFS
useable
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
useable
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient