Corine Landcover 2012 (CLC) - Arealdekke

Datasett

Landsdekkende arealdekkekart for Norge som inngår i det europeiske kartprogrammet CORINE Land Cover (CLC). CLC består av nasjonale arealdekkedatasett som integreres i et sømløst arealdekkekart over Europa. CLC er kun egnet for visualisering.

Innsender: Kartverket

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 03:32:30

Bruksområde

Visualisering og analyser på europeisk nivå.

Inspire tema: Arealdekke

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Brukbar
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Brukbar
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert