Grunnskoler

Datasett

Datasettet viser norske barneskoler med noe tilhørende kontaktinformasjon og opplysninger.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 25.03.2019 03:34:43

Inspire tema: Allmennyttige og offentlige tjenester

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS
Brukbar
Nedlastingstjeneste Atom-feed
God
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
God
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert