Fjordkatalogen

Datasett

Datasettet inneholder inndeling av norske fjorder og sjøområder i enheter som er avgrenset i enhetlige «basseng» av kystlinje, terskler og andre naturlige, fysiske skiller.\\n\\nHovedmålsettingen med Fjordkatalogen er å få en enkel og lett tilgjengelig oversikt over de marin-fysiske forholdene i norske fjorder.

Innsender: Kartverket

Eier: Miljødirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 25.03.2019 03:31:57

Inspire tema: Havområder

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert