Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 25.03.2019
Viser 1 - 21 av 21 treff
Oseanografiske geografiske forhold
Oseanografiske geografiske forhold
Oseanografiske geografiske forhold
Meteorologiske geografiske forhold
Oseanografiske geografiske forhold
Oseanografiske geografiske forhold
Oseanografiske geografiske forhold
Meteorologiske geografiske forhold
Oseanografiske geografiske forhold
Meteorologiske geografiske forhold
Oseanografiske geografiske forhold
Viser 1 - 21 av 21 treff