Søk i register

Tegnsettkode

Navn på standard tegnsett som er brukt i datasett/tjeneste. Hentet fra ISO19115: MD_CharacterSetCode

Oppdatert: 20.12.2017
Viser 1 - 28 av 28 treff

Kodeliste

Latin –1, tegnsett brukt I vest europa
8859part1

Gyldig

ISO/IEC 8859-10, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 10: Latin alphabet No. 6
8859part10

Gyldig

ISO/IEC 8859-11, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 11: Latin/Thai alphabet
8859part11

Gyldig

ISO/IEC 8859-13, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 13 Latin alphabet No. 7
8859part13

Gyldig

ISO/IEC 8859-14, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 13 Latin alphabet No. 8 (Celtic)
8859part14

Gyldig

ISO/IEC 8859-15 Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 15 Latin alphabet No. 9
8859part15

Gyldig

ISO/IEC 8859-16 Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 16 Latin alphabet No. 10
8859part16

Gyldig

latin-2, central European code set
8859part2

Gyldig

latin-3, south European code
8859part3

Gyldig

latin-4, north European code
8859part4

Gyldig

Kyrillisk tegnsett (inkluderer russiske tegn)
8859part5

Gyldig

arabic code set
8859part6

Gyldig

greek code set
8859part7

Gyldig

hebrew code set
8859part8

Gyldig

latin-5, Turkish code set
8859part9

Gyldig

Traditional Chinese code set used in Taiwan, Hong Kong of China and other areas
big5

Gyldig

ibm mainframe code set
ebcdic

Gyldig

japanese code set used on UNIX based machines
eucJP

Gyldig

korean code set
eucKR

Gyldig

simplified Chinese code set
GB2312

Gyldig

jis
japanese code set used for electronic transmission
jis

Gyldig

japanese code set used on MS-DOS based machines
shiftJIS

Gyldig

16-bit fast Universelt tegnsett, basert på ISO 10646
ucs2

Gyldig

32-bit fast Universelt tegnsett, basert på ISO 10646
ucs4

Gyldig

united states ASCII code set (ISO 646 US)
usAscii

Gyldig

16-bit varierende Universelt tegnsett overføringsformat, basert på ISO 10646
utf16

Gyldig

7-bit varierende Universelt tegnsett overføringsformat, basert på ISO 10646
utf7

Gyldig

8-bit varierende Universelt tegnsett overføringsformat, basert på ISO 10646
utf8

Gyldig

Viser 1 - 28 av 28 treff